دکتر خسـرو ابویسانی

جراح ومتخصص گوش حلق بینی و سر و گردن


Dr. Khosro Abavisani
Ear , Nose and Throat Specialis & Surgeon

آندوسکوپی سینوس100861455336

آندوسکوپي سينوس اغلب در بيماري‌هاي عفوني و التهابي سينوس‌ها به کار مي‌رود.

شايع‌ترين موارد استفاده آن عبارتند از: سينوزيت‌هاي مزمن مقاوم به درمان طبي، سينوزيت‌ راجعه، پوليپ‌هاي بيني، موکوسل‌هاي سينوس، برداشت تومورها، بستن محل نشستي مايع مغزي ـ نخاعي، برداشتن فشار از روي چشم (در افتالموپاتي گريوز)، برداشتن فشار از روي عصب بينايي، داکريوسيتورينوستومي، درمان آترزي کوآنال، در آوردن جسم خارجي و کنترل خون‌ريزي از بيني.

جراحي سينوس از اواخر دهه 1970 ميلادي، دچار تحولي شگرف شد. پيشرفت‌هاي تصويربرداري، افزايش آگاهي از آناتومي و پاتوفيزيولوژي بيماري‌ها و جراحي‌هاي تحت هدايت تصوير، به جراحان اجازه داد که روش‌هاي جراحي پيچيده‌تري را با ايمني و اثربخشي بيشتري انجام دهند.

مطالعات بسياري در اين زمينه انجام شد که همگي ميزان بهبود بيماران را پس از آندوسکوپي تا 92 درصد اعلام کرده‌اند. همچنين کيفيت زندگي بيماران نيز بالاتر رفته‌است. اگرچه امروزه اندوسکوپي سينوس، قدم اول در درمان جراحي سينوزيت‌ مزمن است، ديگر درمان‌هاي طبي را نبايد فراموش کرد.

بنابراين هر دو درمان‌هاي طبي و جراحي در کنار فهم کامل آناتومي، به ايجاد بهترين شرايط براي درمان و پيامد بيماران کمک مي‌کند. سنگ بناي تشخيص و درمان کامل بيماري سينوس‌ها، گرفتن شرح حال دقيق، معاينه فيزيکي کامل و انجام آندوسکوپي بيني است.Sinus endoscopy1

پيش از اينکه جراحي را در نظر داشته باشيم، بايد مطمئن شد که حقيقتا بيمار سينوزيت دارد و کاملا تاييد شود. درمان طبي، کليد اصلي درمان بيشتر بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن يا راجعه است که جراحي مي‌تواند در کنار آن، به درمان کامل‌تر کمک کند. همچنين درمان طبي پس از جراحي نيز لازم است.

از آنجا که در طبابت عمومي بسيار ديده مي‌شود بيماراني که مبتلا به سينوزيت هستند ولي به درمان طبي پاسخ نمي‌دهند، علت اصلي آن در درمان‌هاي تجربي و کاربرد بدون هدف و ناآگاهانه آنتي‌بيوتيک‌ها عليه باکتري‌ها، قارچ‌ها، مايکوباکتري‌ها يا ساير ارگانيسم‌هاي درگير جستجو مي‌شود.

براي تشخيص يا درمان رينوسينوزيت مزمن، معاينه کامل سر و گردن، همراه با رينوسکوپي فوقاني بايد انجام شود. اگر معاينات بيشتري لازم باشد، لزوم انجام آندوسکوپي کامل بيني توجيه مي‌شود.

آنچه واقعا نگران‌کننده است، ايجاد خطر جدي در حضور باکتري‌هاي گرم منفي يا استاف اورئوس مقاوم به متي‌سيلين است که با درمان‌هاي تجربي تکراري رخ مي‌دهد. رشد بيش از حد قارچ‌ها نيز از ديگر عوارض جانبي است. به دست آوردن ترشحات طي آندوسکوپي و کشت آنهاست که به کم کردن اين مشکلات و بالا بردن موفقيت بيشتر درمان‌هاي آنتي‌بيوتيکي کمک شاياني مي‌کند.

البته به دست آوردن مواد لازم براي کشت آسان نيست و با استفاده از روش‌هاي مناسبي بايد انجام شوند، از جمله روش‌هاي جمع‌آوري درست و محيط‌هاي انتقال مناسب و به موقع رساندن آنها به آزمايشگاه. بنابراين آندوسکوپيست بايد از تمامي اين عوامل مطلع باشد.

از طرفي، کشت‌ها بايد از نواحي مناسب گرفته شود، به خصوص از مئاتوس مياني يا مستقيما از سينوس‌ها (در بيماراني که دهانه سينوس‌هايشان باز است).

همه خطرات احتمالي و مزاياي آندوسکوپي سينوس بايد با بيمار در ميان گذاشته شود. اين خطرات مي‌تواند شامل موارد زير باشد: خون‌ريزي، جراحت چشم، دوبيني، کوري، نشت مايع مغزي ـ نخاعي، آسيب مستقيم مغز، اپي‌فورا و آسيب مجراي نازولاکريمال. قلمرو کارکرد آندوسکوپي سينوس روز به روز گسترده‌تر مي‌شود و بيشتر روش‌هايي که پيش از اين با برش‌هاي خارجي انجام مي‌شدند، امروزه با آندوسکوپ به سرانجام و نتيحه دلخواه مي‌رسند.در بعضي مرکز، برداشتن تومورهاي قاعده جمجمه و پاپيلوموها، نيز با اين روش منحصر به فرد انجام مي‌شود.

 

  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!